Drittemal AB
Org.nr.: 556644-8220 (Schweden)

Adresse:
Nedre Långvinkelsgatan 34
SE-252 34 Helsingborg
Schweden

Telefon:
0046 723 825000